Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

ОБЕГ

  • АНУ

99142333, 99130544

40

Хаана Where

Улаанбаатар, Сүхбаатар

Онцгой байдлын ерөнхий газар

Хаалттай

Хэзээ When
  • 2019-04-01 - 2019-04-05

    09:00 - 17:00

Юу What

“Гэнэтийн ослын удирдлага” сэдэвт сургалт

Удирдах албан тушаалтны

COMBINED

Хэвлэх Буцах