Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

НОБГ

  • Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага
  • ОБЕГ

91912404

29

Хаана Where

Улаанбаатар, Сүхбаатар

Их дэлгүүрийн 5 давхарт

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2018-12-04 - 2018-12-04

    11:00 - 14:00

Юу What

Хүүхдийн сургалт

Удирдах албан тушаалтны

PARTY

Хэвлэх Буцах