Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Өмнөговь аймгийн ОБГ

  • ЖАЙКА
  • ЖАЙКА

80050405

16

Хаана Where

Өмнөговь, Баяндалай

Өмнөговь аймаг Даланкадгад хот Онцгой байдлын газар

Хаалттай

Хэзээ When
  • 2019-02-19 - 2019-02-19

    09:00 - 18:00

Юу What

Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах ажил

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах