Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Орхон аймгийн ОБГ

  • МУЗН

95555152, 99633976

20

Хаана Where

Орхон, Орхон

Жаргалант сумын Засаг даргын тамгын газар

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-04-12 - 2019-04-12

    10:00 - 12:00

Юу What

ГХТ хууль, ГАБ тухай хууль, мэргэжлийн ангийн дүрэм, Уур амьсгалын өөрчлөлт

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах