Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

ОБГ

  • ОБГ
  • өөрийн

89760076

30

Хаана Where

Баянхонгор, Баянхонгор

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК

Хаалттай

Хэзээ When
  • 2019-03-22 - 2019-03-22

    10:00 - 13:00

Юу What

Холбооны удирдах албан тушаалтны сургалт

Удирдах албан тушаалтны

COMBINED

Хэвлэх Буцах