Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

ОБГ

  • Холбоо
  • өөрийн

89760076

22

Хаана Where

Баянхонгор, Баянхонгор

Мэдэээлэл холбооны сүлжээ ТӨК

Хаалттай

Хэзээ When
  • 2019-03-22 - 2019-03-22

    11:00 - 12:00

Юу What

Холбооны эрхлэгч нарын сургалт

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах