Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Баян-Өлгий аймгийн ОБГ

  • Японы хүүхдийг ивээх сан
  • Баян-Өлгий аймгийн ОБГ
  • Японы хүүхдийг ивээх сан

88489666

65

Хаана Where

Баян-Өлгий, Өлгий

Ховд Их сургуулийн салбар сургуулийн сургалтын танхим

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-01-30 - 2019-01-31

    09:00 - 12:00

Юу What

ОК-ын штабын сургалт

Удирдах албан тушаалтны

COMBINED

Хэвлэх Буцах