Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Баян-Өлгий аймгийн ОБГ

  • Баяннуур
  • Баян-Өлгий аймгийн ОБГ

88489666

12

Хаана Where

Баян-Өлгий, Баяннуур

Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сум

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-02-14 - 2019-02-14

    09:00 - 12:00

Юу What

Гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалт

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах