Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Баян-Өлгий аймгийн ОБГ

  • Толбо
  • Баян-Өлгий аймгийн ОБГ

88489666

28

Хаана Where

Баян-Өлгий, Толбо

Толбо сумын соёлын төв

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-02-28 - 2019-02-28

    14:00 - 17:00

Юу What

гамшиг ослын үед авах арга хэмжээ

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах