Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Баян-Өлгий аймгийн ОБГ

  • Цагааннуур
  • Баян-Өлгий аймгийн ОБГ

88489666

21

Хаана Where

Баян-Өлгий, Цагаан нуур

Цагааннуур тосгон

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-03-13 - 2019-03-13

    13:00 - 17:00

Юу What

гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах