Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Баян-Өлгий аймгийн ОБГ

  • ОБГ
  • Баян-Өлгий аймгийн ОБГ

88489666

30

Хаана Where

Баян-Өлгий, Өлгий

ОБГ-ын сургалтын танхимд

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-04-08 - 2019-04-08

    14:00 - 16:00

Юу What

Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах