Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Сэлэнгэ аймгийн ОБГ

  • здтг

99792249

32

Хаана Where

Сэлэнгэ, Сүхбаатар

Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын хурлын бага заал

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-07-24 - 2019-07-24

    09:00 - 10:00

Юу What

үерийн аюул, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах