Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Сэлэнгэ аймгийн ОБГ

  • Сүхбаатар
  • сумын
  • ЗДТГ

99792249

20

Хаана Where

Сэлэнгэ, Сүхбаатар

Сүхбаатар сумын ЗДТГ

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-07-24 - 2019-07-24

    10:00 - 11:00

Юу What

үерийн аюул, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах