Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Увс аймгийн ОБГ

  • мерси
  • кор
  • мерси
  • кор

95010207

50

Хаана Where

Увс, Улаангом

Онцгой байдлын газар

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-08-12 - 2019-08-13

    09:00 - 14:00

Юу What

Сайн дурын бүлэг

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах