Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Хөвсгөл аймгийн ОБГ

  • ОБГ
  • ОБГ

86666981

25

Хаана Where

Хөвсгөл, Мөрөн

7-р баг

Хаалттай

Хэзээ When
  • 2019-09-17 - 2019-09-17

    14:00 - 15:00

Юу What

Галын аюулгүй байдлын тухай

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах