Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Өмнөговь аймгийн ОБГ

  • МУЗН
  • ОБГ

99742600

12

Хаана Where

Өмнөговь, Булган

Өмнөговь аймаг Булган сум

Хаалттай

Хэзээ When
  • 2019-10-04 - 2019-10-05

    09:18 - 09:18

Юу What

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль

Удирдах албан тушаалтны

COMBINED

Хэвлэх Буцах