Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Хэнтий аймгийн ОБГ

  • Хэнтий аймгийн ОБГ
  • ЗДТГ

99029062

74

Хаана Where

Хэнтий, Галшир

Хэнтий

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-02-25 - 2019-02-26

    09:00 - 20:00

Юу What

Удирдах ажилтаны сургалт

Удирдах албан тушаалтны

COMBINED

Хэвлэх Буцах