Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Хэнтий аймгийн ОБГ

  • Хэнтий аймгийн ОБГ
  • ЗДТГ

99029062

36

Хаана Where

Хэнтий, Баян-Овоо

Баян-Овоо сум

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-04-25 - 2019-04-26

    09:00 - 18:00

Юу What

Удирдах албан тушаалтны

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах