Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Хэнтий аймгийн ОБГ

  • Хэнтий аймгийн ОБГ
  • ЗДТГ

99029062

42

Хаана Where

Хэнтий, Баян-Адрага

Баян-Адарга сум

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-07-06 - 2019-07-10

    09:00 - 17:00

Юу What

Усны сургалт

Иргэдийн

COMBINED

Хэвлэх Буцах