Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Хэнтий аймгийн ОБГ

  • Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага
  • Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага

99029062

15

Хаана Where

Хэнтий, Цэнхэрмандал

Цэнхэрмандал

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-04-13 - 2019-04-13

    13:00 - 18:00

Юу What

Бэлэн бай

Иргэдийн

ROOM

Хэвлэх Буцах