Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Хэнтий аймгийн ОБГ

  • Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага
  • Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага

99029062

20

Хаана Where

Хэнтий, Жаргалтхаан

ОК, МАУБ

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-04-10 - 2019-04-11

    08:00 - 17:00

Юу What

Удирдах албан тушаалтан

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах