Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Хэнтий аймгийн ОБГ

  • Хэнтий аймгийн ОБГ
  • ЗДТГ

99029062

31

Хаана Where

Хэнтий, Батноров

Батноров ОК, МАУБ

Хаалттай

Хэзээ When
  • 2019-04-18 - 2019-04-19

    09:00 - 18:00

Юу What

Удирдах албан тушаалтны

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах