Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Хэнтий аймгийн ОБГ

  • Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага
  • Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага

99029062

36

Хаана Where

Хэнтий, Өндөрхаан

нийгмийн ажилтнууд

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-01-27 - 2019-01-28

    09:00 - 17:00

Юу What

Бэлэн бай

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах