Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Хэнтий аймгийн ОБГ

  • Хэнтий аймгийн ОБГ
  • Хэнтий аймгийн ОБГ

99029062

18

Хаана Where

Хэнтий, Галшир

ОК

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-09-28 - 2019-09-28

    08:00 - 17:00

Юу What

Удирдах ажилтан

Удирдах албан тушаалтны

COMBINED

Хэвлэх Буцах