Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Хэнтий аймгийн ОБГ

  • Хэнтий аймгийн ОБГ
  • Хэнтий аймгийн ОБГ

99029062

11

Хаана Where

Хэнтий, Өндөрхаан

Багийн нийгмийн ажилтнуудад

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-10-26 - 2019-10-26

    08:00 - 17:00

Юу What

хөршийн нөлөөлөл

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах