Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Говьсүмбэр аймгийн ОБГ

  • Дэлхийн зөн
  • Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага

99999851

45

Хаана Where

Говьсүмбэр, Чойр

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2020-01-21 - 2020-01-21

    09:00 - 17:00

Юу What

удирдах албан тушаалтны сургалт

Удирдах албан тушаалтны

PRACTICE

Хэвлэх Буцах