Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

ОБЕГ

  • Завхан аймгийн ОБГ
  • ОБЕГ

99130544

150

Хаана Where

Завхан, Улиастай

Завхан аймаг Улиастай хот

Хаалттай

Хэзээ When
  • 2020-11-05 - 2020-11-09

    08:00 - 08:00

Юу What

Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль

Удирдах албан тушаалтны

PRACTICE

Хэвлэх Буцах