Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Өмнөговь аймгийн ОБГ

  • МУЗН
  • Өмнөговь аймгийн ОБГ

89045611

25

Хаана Where

Өмнөговь, Манлай

Өмнөговь аймаг Манлай сум

Хаалттай

Хэзээ When
  • 2020-11-08 - 2020-11-09

    08:00 - 18:00

Юу What

Удирдах бүрэлдэхүүний сургалт

Удирдах албан тушаалтны

COMBINED

Хэвлэх Буцах