Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Ховд аймгийн ОБГ

  • ОБГ
  • ОБГ

99460664

66

Хаана Where

Ховд, Булган

ховд Булган сум ЗДТГ

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2020-10-12 - 2020-10-12

    10:00 - 12:00

Юу What

хууль эрх зүй

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах