Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Увс аймгийн ОБГ

  • ОБГ
  • ОБГ

99459889

90

Хаана Where

Увс, Улаангом

Увс аймаг Улаангом сум 4 дүгээр баг

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2020-11-12 - 2020-11-12

    13:00 - 15:00

Юу What

Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээ

Иргэдийн

ROOM

Хэвлэх Буцах