Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Увс аймгийн ОБГ

  • ОБГ
  • ОБГ

99459889

45

Хаана Where

Увс, Улаангом

Увс аймаг Улаангом сум 10 дугаар баг

Хаалттай

Хэзээ When
  • 2020-11-19 - 2020-11-19

    14:00 - 16:00

Юу What

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээ

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах