Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

ОБГ

  • Баянхонгор аймгийн ОБГ
  • Баянхонгор аймгийн ОБГ

88434088

280

Хаана Where

Баянхонгор, Өлзийт

Баянхонгор аймгийн Өлзийт сум

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2020-10-26 - 2020-10-28

    09:18 - 09:18

Юу What

Гамшгаас хамгаалах "Иж бүрэн сургууль"

Удирдах албан тушаалтны

COMBINED

Хэвлэх Буцах