Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

ОБГ

  • Баянхонгор аймгийн ОБГ
  • Баянхонгор аймгийн ОБГ

88434088

280

Хаана Where

Баянхонгор, Галуут

Баянхонгор аймгийн Галуут сум

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2020-11-07 - 2020-11-09

    08:18 - 08:18

Юу What

Гамшгаас хамгаалах "Команд штаб"-ын сургууль

Удирдах албан тушаалтны

COMBINED

Хэвлэх Буцах