Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

ОБЕГ

  • Завхан аймгийн ОБГ
  • Завхан
  • аймгийн
  • засаг
  • даргын
  • тамгын

99130544

400

Хаана Where

Улаанбаатар, Багануур

Завхан аймгийн Засаг даргын тамгын газар. Улиастай сум

Хаалттай

Хэзээ When
  • 2020-11-12 - 2020-11-14

    07:00 - 23:40

Юу What

Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль

Удирдах албан тушаалтны

PRACTICE

Хэвлэх Буцах