Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Орхон аймгийн ОБГ

  • МУЗН

95555152, 99633976

50

Хаана Where

Орхон, Орхон

Баян-Өндөр сум Хүрэнбулаг баг Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2019-02-15 - 2019-02-15

    09:00 - 11:00

Юу What

Гамшгийн менежмент, ГХ болон ГАБТ хууль тогтоомж, Мэргэжлийн ангийн дүрэм, Уур амьсгалын өөрчлөлт

Удирдах албан тушаалтны

PRACTICE

Хэвлэх Буцах