Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Төв аймгийн ОБГ

  • газар
  • Аймгийн
  • Эрүүл
  • мэндийн
  • аймгийн
  • Засаг
  • даргйн

96292997

27

Хаана Where

Төв, Борнуур

Төв аймаг Борнуур сум ЗДТГ

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2021-01-13 - 2021-01-13

    10:00 - 17:00

Юу What

КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг дадлага олгох сургалт

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах