Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Төв аймгийн ОБГ

  • газар
  • Эрүүл
  • мэндийн
  • ОБГ

96292997

21

Хаана Where

Төв, Өндөрширээт

Төв аймгийн Өндөрширээт сум ЗДТГ

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2021-01-11 - 2021-01-11

    10:00 - 17:00

Юу What

КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг дадлага олгох сургалт

Удирдах албан тушаалтны

COMBINED

Хэвлэх Буцах