Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Төв аймгийн ОБГ

  • газар
  • Эрүүл
  • мэндийн
  • ОБГ

96292997

26

Хаана Where

Төв, Баянцогт

Төв аймаг Баянцогт ЗДТГ

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2021-01-08 - 2021-01-08

    10:00 - 17:00

Юу What

КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг дадлага олгох сургалт

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах