Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Төв аймгийн ОБГ

  • МУЗН
  • ОБГ

96292997

100

Хаана Where

Төв, Баяндэлгэр

Баяндэлгэр сум, Байдлаг баг

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2021-03-01 - 2021-03-31

    11:00 - 13:00

Юу What

Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох

Иргэдийн

ROOM

Хэвлэх Буцах