Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Төв аймгийн ОБГ

  • Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага
  • Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага

96292997

35

Хаана Where

Төв, Зуунмод

Зуунмод сум Онцгой байдлын газар

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2021-04-01 - 2021-04-30

    10:00 - 15:00

Юу What

Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах