Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Төв аймгийн ОБГ

  • ОБГ
  • ОБГ

96292997

45

Хаана Where

Төв, Зуунмод

Зуунмод сум, Онцгой байдлын газар

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2021-05-19 - 2021-05-19

    10:00 - 17:00

Юу What

Гамшгаас хамгаалах орон нутгийн алба, мэргэжлийн ангийн удирдах албан тушаалтны сургалт

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах