Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Ховд аймгийн ОБГ

  • өөрийн

99460664

6

Хаана Where

Ховд, Булган

онцгой байдлын хэлтсийн сургалтын танхим

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2021-02-05 - 2021-02-05

    13:00 - 15:00

Юу What

гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах