Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Ховд аймгийн ОБГ

  • өөрийн

99460664

20

Хаана Where

Ховд, Булган

Булган сум Бүрэнхайрхан баг

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2021-03-19 - 2021-03-19

    10:00 - 12:00

Юу What

Хууль эрх зүйн мэдлэг олгох

Удирдах албан тушаалтны

ROOM

Хэвлэх Буцах