Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Хөвсгөл аймгийн ОБГ

80889393

600

Хаана Where

Хөвсгөл, Баянзүрх

Баянзүрх сумын төв

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2021-04-20 - 2021-04-21

    09:00 - 19:00

Юу What

Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр болон холбогдох хууль тогтоомжуудыг сурталчилах өдөрлөг

Бүгд

PARTY

Хэвлэх Буцах