Сургалтын төлөвлөгөө харах

Хэн Who

Сүхбаатар аймгийн ОБГ

  • ОБГ
  • Сүхбаатар
  • аймгийн
  • засаг
  • даргын
  • тамгын

80073555

250

Хаана Where

Сүхбаатар, Баруун-Урт

Баруун-Урт

Нээлттэй

Хэзээ When
  • 2021-03-18 - 2021-03-18

    00:00 - 00:00

Юу What

Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах

Бүгд

COMBINED

Хэвлэх Буцах