Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
115 ГТ тухай ойлголт, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.11.15
116 ГТ тухай ойлголт, Анхны тусламж ОБГ МУЗН 2019.11.18
145 Сурагчдын сургалт ОБГ өөрийн 2019.03.07
149 Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах Говь-Алтай аймгийн ОБГ МУЗН 2019.03.20
187 газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх Ховд аймгийн ОБГ 2019.03.20
189 алба сурталчлах өдөрлөг Говьсүмбэр аймгийн ОБГ 2019.05.06
233 "Өсвөрийн аврагч 2019" Аймгийн аврага шалгаруулах тэмцээн Хөвсгөл аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн МУЗН ОБГ 2019.09.12 - 2019.09.14
234 Галын аюулгүй байдлын тухай ойлголт Хөвсгөл аймгийн ОБГ ОБГ 2019.09.16
237 Сэлэнгэ аймгийн аварга шалгаруулах "Өсвөрийн аврагч-2019" тэмцээн Сэлэнгэ аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага ОБГ 2019.09.20
242 "ӨСВӨРИЙН АВРАГЧ-2019" аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн Өмнөговь аймгийн ОБГ МУЗН ОБГ 2019.09.23 - 2019.09.26
243 Өсвөрийн аврагч тэмцээн Увс аймгийн ОБГ МУЗН 2019.09.20
253 Мэдлэгээ түгээж аюулгүй амьдарцгаая Өмнөговь аймгийн ОБГ Өмнөговь аймгийн ОБГ 2019.10.08
279 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.15
283 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.19
308 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.04.13
312 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.04.10
324 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.12
326 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.19
332 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.21
343 бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.20
361 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.21
362 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.19
368 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.17
376 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.21
377 Бэлэнбай Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.21