Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
167 гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Баяннуур 2019.02.14 - 2019.04.14
168 гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Алтанцөгц 2019.02.15
169 "Бэлэн бай" багц сургалт Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Ногооннуур 2019.03.11
170 "Бэлэн бай" багц сургалт Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Цагааннуур 2019.03.13 - 2019.04.13
180 Гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалт Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.05.08
188 Гамшгаас хагаалах иж бүрэн сургууль Говьсүмбэр аймгийн ОБГ 2019.05.01
190 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг, сургалт Говьсүмбэр аймгийн ОБГ 2019.05.10
198 Ой хээрийн бүсчилсэн сургалт Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.06.05
199 Гамшгаас хамгаалах алба мэргэжлийн ангийн ангиллын сургалт Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.06.17
200 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.06.18 - 2019.06.19
208 Бэлэн бай багц сургалт Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.07.10
219 үерийн аюул усны осол Сэлэнгэ аймгийн ОБГ сэлэнгэ энерго 2019.07.29
220 үерийн аюул усны ослоос урьдчилан сэргийлэх Сэлэнгэ аймгийн ОБГ 2019.07.29
222 үерийн аюул усны ослоос урьдчилан сэргийлэх Сэлэнгэ аймгийн ОБГ урсгалусХХК 2019.07.30
223 үерийн аюул усны ослоос урьдчилан сэргийлэх Сэлэнгэ аймгийн ОБГ нэгдсэнэмнэлэг 2019.07.30
227 zxczxc ЖАЙКА Нийслэлийн ОБГ 2019.08.01 - 2019.08.02
228 үерийн аюул, галын аюулгүй байдал Сэлэнгэ аймгийн ОБГ УБТЗ СҮХБААТАР 2019.08.09
245 Бэлэн бай багц сургалт Увс аймгийн ОБГ Улаангом сум газар хөдлөлтийн 2019.10.04
246 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль Өмнөговь аймгийн ОБГ МУЗН 2019.10.02 - 2019.10.03
248 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль Өмнөговь аймгийн ОБГ МУЗН 2019.10.03 - 2019.10.04
251 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдөр Өмнөговь аймгийн ОБГ ОБГ 2019.10.08
252 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдөр Өмнөговь аймгийн ОБГ НОБГ 2019.10.08
255 Бэлэн бай багц сургалт Өмнөговь аймгийн ОБГ Өмнөговь аймгийн ОБГ 2019.10.15
263 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.10.22 - 2019.10.23
264 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.10.24 - 2019.10.25