Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
200 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.06.18 - 2019.06.19
208 Бэлэн бай багц сургалт Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.07.10
219 үерийн аюул усны осол Сэлэнгэ аймгийн ОБГ сэлэнгэ энерго 2019.07.29
220 үерийн аюул усны ослоос урьдчилан сэргийлэх Сэлэнгэ аймгийн ОБГ 2019.07.29
222 үерийн аюул усны ослоос урьдчилан сэргийлэх Сэлэнгэ аймгийн ОБГ урсгалусХХК 2019.07.30
223 үерийн аюул усны ослоос урьдчилан сэргийлэх Сэлэнгэ аймгийн ОБГ нэгдсэнэмнэлэг 2019.07.30
227 гамшгийн менежмент ОБЕГ Нийслэлийн ОБГ 2019.08.01 - 2019.08.02
228 үерийн аюул, галын аюулгүй байдал Сэлэнгэ аймгийн ОБГ УБТЗ СҮХБААТАР 2019.08.09
245 Бэлэн бай багц сургалт Увс аймгийн ОБГ Улаангом сум газар хөдлөлтийн 2019.10.04
246 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль Өмнөговь аймгийн ОБГ МУЗН 2019.10.02 - 2019.10.03
248 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль Өмнөговь аймгийн ОБГ МУЗН 2019.10.03 - 2019.10.04
251 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдөр Өмнөговь аймгийн ОБГ ОБГ 2019.10.08
252 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдөр Өмнөговь аймгийн ОБГ НОБГ 2019.10.08
255 Бэлэн бай багц сургалт Өмнөговь аймгийн ОБГ Өмнөговь аймгийн ОБГ 2019.10.15
263 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.10.22 - 2019.10.23
264 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.10.24 - 2019.10.25
270 Команд штабын сургууль Дорноговь аймгийн ОБГ 2019.10.28 - 2019.10.29
293 Аврагч-2019 Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.04.01
294 Аврагч-2019 Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.04.03
295 Аврагч-2019 Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.04.05
296 Аврагч-2019 Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.27 - 2019.03.28
297 Аврагч-2019 Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.29 - 2019.03.30
298 Аврагч -2019 Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.03.31 - 2019.04.01
299 Аврагч-2019 Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.06.18
303 Усны сургалт Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ Баянмөнх 2019.07.17 - 2019.07.18