Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
16 "Бэлэн бай" багц сургалт Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.02.18
17 "Бэлэн бай" багц сургалт Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.02.20
131 "Бэлэн бай" Архангай аймгийн ОБГ Архангай аймгийн ОБГ 2019.02.28
139 Гал түймэр унтраах тархалтын сургууль Өмнөговь аймгийн ОБГ ПетровисШТСтанц 2019.01.10
143 "Бэлэн бай" багц сургалт Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.03.20
147 Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах ОБГ Засаг 2019.03.28
151 Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах Говь-Алтай аймгийн ОБГ МУЗН 2019.03.20
152 Албадын сургалт ОБГ өөрийн 2019.03.21
155 гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх Увс аймгийн ОБГ мэргэжлийн хяналтын 2019.04.12
157 гамшиг, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.04.15
167 гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Баяннуур 2019.02.14 - 2019.04.14
168 гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Алтанцөгц 2019.02.15
169 "Бэлэн бай" багц сургалт Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Ногооннуур 2019.03.11
170 "Бэлэн бай" багц сургалт Баян-Өлгий аймгийн ОБГ Цагааннуур 2019.03.13 - 2019.04.13
180 Гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалт Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.05.08
188 Гамшгаас хагаалах иж бүрэн сургууль Говьсүмбэр аймгийн ОБГ 2019.05.01
190 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг, сургалт Говьсүмбэр аймгийн ОБГ 2019.05.10
198 Ой хээрийн бүсчилсэн сургалт Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.06.05
199 Гамшгаас хамгаалах алба мэргэжлийн ангийн ангиллын сургалт Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.06.17
814 Бүсийн төвийн удирдах бүрэлдэхүүний гамшиг, онцгой байдлын үеийн хариу арга хэмжээний сургалт. Өмнөд бүсийн төв Өмнөговь аймагт зохион байгуулна. ОБЕГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага МУЗН 2022.06.21 - 2022.06.24
816 “Удирдлагын манлайлал, үр дүн” сэдэвт сургалт ОБЕГ МУЗН 2022.02.14 - 2022.02.16
826 Орхон аймагт гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулах ОБЕГ Орхон аймгийн ОБГ 2022.10.01 - 2022.10.07
827 Өмнөговь аймагт гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль зохион байгуулах ОБЕГ Өмнөговь аймгийн ОБГ 2022.09.10 - 2022.09.13
828 ГУСГ, АНУ-ын Ойн албатай хамтран “Шуурхай удирдлагын төвийн удирдлага, зохион байгуулалт” сэдэвт цуврал сургалтыг Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтсийн удирдах албан тушаалтанд цахимаар зохион байгуулах. ОБЕГ ОБЕГ АНУ-ын Элчин Сайдын Яам, Энэтхэг, Номхон далайн цэргийн командлал 2022.01.25 - 2022.01.27
829 АНУ-ын Ойн албатай хамтран “Говийн чоно-2022” гамшгийн хор уршгийг арилгах сургалт, дадлага сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах, зохион байгуулах. (Баянхонгор аймаг) ОБЕГ Баянхонгор аймгийн ОБГ 2022.09.05 - 2022.09.11