Сургалтын төлөвлөгөө

Гарчиг Зохион байгуулагч Хамтран зохион байгуулагч Жил, сар, өдөр
16 "Бэлэн бай" багц сургалт Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.02.18
17 "Бэлэн бай" багц сургалт Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.02.20
131 "Бэлэн бай" Архангай аймгийн ОБГ Архангай аймгийн ОБГ 2019.02.28
139 Гал түймэр унтраах тархалтын сургууль Өмнөговь аймгийн ОБГ ПетровисШТСтанц 2019.01.10
143 "Бэлэн бай" багц сургалт Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.03.20
147 Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах ОБГ Засаг 2019.03.28
151 Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах Говь-Алтай аймгийн ОБГ МУЗН 2019.03.20
152 Албадын сургалт ОБГ өөрийн 2019.03.21
155 гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх Увс аймгийн ОБГ мэргэжлийн хяналтын 2019.04.12
157 гамшиг, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх Увс аймгийн ОБГ ОБГ 2019.04.15
271 Удирдах ажилтаны сургалт Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.02.25 - 2019.02.26
272 Удирдах албан тушаалтны Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.02.27 - 2019.02.28
273 Удирдах албан тушаалтны Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.04.25 - 2019.04.26
313 Удирдах албан тушаалтан Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.04.10 - 2019.04.11
314 Удирдах албан тушаалтны Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.04.18 - 2019.04.19
421 Удирдах ажилтаны Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.02.27 - 2019.02.28
425 Бэлэн бай Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага 2019.01.27 - 2019.01.28
426 Удирдах ажилтан Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.09.28
429 хөршийн нөлөөлөл Хэнтий аймгийн ОБГ Хэнтий аймгийн ОБГ 2019.10.26
448 Гэнэтийн ослын үеийн удирдлагын систем ОБЕГ 2020.02.03 - 2020.02.10
449 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль ОБЕГ ОБЕГ 2020.04.06 - 2020.04.13
450 "Говийн чоно-2020" Олон Улсын сургалт, дадлага сургууль ОБЕГ НОБГ АНУ-ын Элчин Сайдын Яам, Энэтхэг, Номхон далайн цэргийн командлал 2020.05.01 - 2020.05.11
452 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль ОБЕГ Баянхонгор аймгийн ОБГ Баянхонгор 2020.10.12 - 2020.10.19
469 Удирдах ажилтаны сургалт Хэнтий аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага ОБГ 2020.01.28
473 удирдах албан тушаалтны сургалт Говьсүмбэр аймгийн ОБГ Дэлхийн зөн 2020.01.21